Objavljeno: .
Ažurirano: 28. rujna 2023.

Lovrić, Paško (Dubrovnik, 31. VIII. 1931 – Zagreb, 16. I. 1997), geodet i kartograf, znatno pridonio geodetskoj i kartografskoj terminologiji, toponomastici, te kartografskoj semiologiji i reprodukciji.

Diplomirao je 1956. na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta (→ Geodetski fakultet) u Zagrebu. Kao stipendist Humboldtove zaklade boravio je u Bonnu, gdje je doktorirao 1972. disertacijom Beiträge zur Weiterentwicklung des Jugoslawischen Grundkartenwerkes. Od 1959. radio je u Zavodu za kartografiju i reprodukciju karata Geodetskoga fakulteta u Zagrebu. Za redovitoga profesora izabran je 1984. Bio je pročelnik Zavoda za kartografiju (1975–81; 1983–87; 1991–97) te je predavao kartografske i topografske kolegije. Osim toga, predavao je u Zagrebu (Arhitektonski fakultet 1979–82; Agronomski fakultet 1988–96) i na građevinskim i geodetskim fakultetima u Ljubljani i Sarajevu (1973–77). Autor je dvaju udžbenika: Kartografska reprodukcija (1983., 1987) i Opća kartografija (1988). Sa suradnicima je objavio više od 90 topografskih i tematskih karata pojedinih regija i nacionalnih parkova Hrvatske, planove hrvatskih gradova (više od 30 u razdoblju 1966–94) te više faksimila starih karata (osobito se ističu karte Zagrebačke biskupije iz 1825. i Zagrebačke županije 1836–42). Bio je autor izložbe Zagreb na geodetsko-katastarskim zemljovidima i u zemljišnim knjigama, održane u Zagrebu 1994. Preveo je s njemačkoga 25 radova uglednih svjetskih kartografa. Bio je predsjednik Saveza geodetskih inženjera i geometara Hrvatske (1973–75), član savjeta → Geodetskoga lista (1976–81), pročelnik Sekcije za kartografiju Hrvatskoga geodetskog društva (1994–97) i redoviti član HATZ-a (1994–97).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Lapaine, S. Frangeš: In memoriam prof. dr. sci. Paško Lovrić (1931–97). Agronomski glasnik, 59(1997) 1, str. 63–65.

S. Frangeš: Prof. dr. sc. Paško Lovrić (Dubrovnik, 31. VIII. 1931 – Zagreb, 16. I. 1997). Kartografija i geoinformacije, 5(2007) 7, str. 130–145.

Mrežne poveznice

Portal Kartografija, Lovrić Paško

Lovrić, Paško

Geodet i kartograf.

Opći podatci
Ime
Paško
Prezime
Lovrić
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 31. 08. 1931.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 01. 1997.
Povezane ustanove
Agronomski fakultet,
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Geodetski fakultet
Povezani časopisi
Geodetski list

Kategorije i područja
Kategorija
Područje