Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Malešević, Niko (Beč, 27. XII. 1901 – Zagreb, 31. V. 1982), strojarski inženjer i stručnjak za ljevarstvo.

Diplomirao je 1926. strojarstvo na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Do 1944. radio je u Radionici državnih željeznica (→ Tvornica željezničkih vozila Gredelj) u Zagrebu, gdje je vodio Ljevaonicu (1935–43) i Laboratorij za ispitivanje materijala (1944). Bio je pomoćnik direktora Direkcije željeznica (1945–47) te voditelj Instituta za lake metale u Zagrebu (1947–49). Od 1946. bio je zaposlen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, od 1962. kao redoviti profesor; umirovljen je 1972. Predavao je kolegije Mehanička tehnologija, Nauka o metalima, Lijevanje, Mehanizacija ljevaonice, te bio voditelj Katedre za nauku o metalima i ljevarstvo od 1969. Bio je dekan (1962–64) i prodekan (1964–66) Fakulteta. Jedan je od osnivača i honorarni nastavnik Visoke tehničke škole kopnene vojske JNA te honorarni profesor Visoke tehničke škole u Zagrebu. Iz područja struke objavio je deset skripata i jednu brošuru, bavio se problematikom tehničke terminologije te izradio projekte za četiri ljevaonice. Dobio je Nagradu za životno djelo 1972.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 227.

Malešević, Niko
Strojarski inženjer i stručnjak za ljevarstvo.

Opći podatci
Ime
Niko
Prezime
Malešević
Mjesto i datum rođenja
Beč (Austrija), 27. 12. 1901.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 31. 05. 1982.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje