Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Margić, Slavko (Zagreb, 9. III. 1919 – Rijeka, 30. I. 1991), strojarski inženjer, stručnjak za alatne strojeve.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je 1945., a doktorirao 1977. na Tehničkome fakultetu u Rijeci disertacijom Brazda na kraju trošenja leđne površine alata (mentor H. Muren). Radio je u riječkoj tvornici Torpedo (1947−63), gdje je bio voditelj ljevaonice, proizvodnje, strojne obradbe, alatnice te biroa za unapređenje proizvodnje, a ondje je, nakon zaposlenja na Strojarskome fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci), nastavio raditi kao savjetnik. Na riječkom je Fakultetu predavao od 1963., izabran je za redovitoga profesora 1975. te umirovljen 1984. Predavao je kolegije Alatni strojevi te Alati i radne naprave. Bio je prvi voditelj Katedre za alatne strojeve i alate (1962−70) te predstojnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju (1974−78). Područje je njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila konstrukcija i izradba alata. Autor je udžbenika Alatni strojevi I. dio (1965), Stezne naprave (1968), Štance I. dio (s B. Rebecom, 1968), Alatni strojevi – kinematika alatnih strojeva (1974), Radne naprave (1980).

Margić, Slavko
Strojarski inženjer, stručnjak za alatne strojeve.

Opći podatci
Ime
Slavko
Prezime
Margić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 09. 03. 1919.
Mjesto i datum smrti
30. 01. 1991.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje