Objavljeno: .
Ažurirano: 29. siječnja 2024.

Marić, Zvonimir (Posušje, 1. IV. 1944), građevinski inženjer i stručnjak za betonske mostove.

Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1968. i doktorirao 1982. disertacijom Nosivost armiranobetonskih greda presjeka T pod djelovanjem savijanja, torzije i poprečne sile. Nakon što je diplomirao radio je u zagrebačkom poduzeću Hidrotehna. Od 1970. bio je zaposlen u Odsjeku za mostove Instituta građevinarstva Hrvatske u Zagrebu, gdje je bio voditelj tog odsjeka 1986–89. Usavršavao se od 1975/76. na Građevinskom fakultetu Tehničkoga sveučilišta u Budimpešti. Spajanjem Instituta i Građevinskoga fakulteta, postao je docentom Fakulteta 1983. i izvanrednim profesorom 1988. Na Fakultetu je do 1991. predavao kolegije Masivni mostovi te Betonske konstrukcije. Godine 1998. postao je generalnim konzulom RH u Pečuhu. Nakon povratka iz Pečuha 2002. vratio se u Institut, a 2004. prešao je na Građevinski fakultet u Osijeku, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora. Predavao je kolegije Mostovi I, Mostovi II te Prednapeti beton. Umirovljen je 2014. Autor je knjige Mostovi I (2016). Izradio je proračune nosivih konstrukcija više mostova, nadvožnjaka i vijadukata, a na vijaduktima Mrzlići na Istarskome ipsilonu (1988) i Jamani na brzoj cesti Solin–Klis (1990) prvi je u hrvatskoj mostogradnji primijenio djelomično prednapinjanje. Osnivač je hrvatskog ogranka Međunarodnoga društva za prednapeti beton kojega je bio prvi tajnik 1992–98. Urednik je časopisa Glasnik hrvatskog diplomatskog kluba od 2011.


Ostali podatci
Vidi još...

B. Nadilo: Prof. dr. sc. Zvonimir Marić – čovjek koji se služi s deset stranih jezika. Građevinar 67(2015) 12, str. 1221–1232.

Marić, Zvonimir

Građevinski inženjer i stručnjak za betonske mostove.

Opći podatci
Ime
Zvonimir
Prezime
Marić
Mjesto i datum rođenja
Posušje (BiH), 01. 04. 1944.
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Zagrebu,
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,
Institut građevinarstva Hrvatske

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija