Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Marjanović, Dorian (Zagreb, 21. VIII. 1951), strojarski inženjer, stručnjak za razvoj proizvoda.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1978., magistrirao 1984. te doktorirao 1995. disertacijom Implementacija ekspertnih alata u proces konstruiranja (mentor → A. Kostelić). Radio je u kontroli kvalitete i konstrukcijskom uredu zagrebačkoga poduzeća Sila Rapid (1970−75) te u Računskom centru FSB-a (1978−84). Na Fakultetu radi od 1984., kao redoviti profesor od 2004. Predaje kolegije Uvod u tehniku, Razvoj proizvoda, Računalom integrirani razvoj proizvoda, Teorija konstruiranja i Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda. Bio je voditelj CAD laboratorija (1990−98) te voditelj Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda (1996−2016). Jedan je od predavača međunarodnoga europskoga kolegija globalnog razvoja proizvoda (European global product realization course, EGPR) koji telekonferencijskom nastavom održava od 2003. na sveučilištima u Budimpešti, Delftu, Ljubljani, Laussani i Londonu.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa primjena računalnih programa u dizajnu i inženjeringu (CAD i CAE), razvoj proizvoda, teorija konstruiranja i istraživanje konstrukcijskoga procesa, integrirani razvoj proizvoda, upravljanje podatcima o proizvodu, upravljanje inženjerskim znanjem i informacijama. Suautor je udžbenika Personal Designer 6.0 (1995) te autor djela Izrada tehničke dokumentacije uz pomoć računala (1996). Predsjednik je → Hrvatskoga društva za elemente strojeva i konstrukcije od 1997. te međunarodne udruge The Design Society iz Velike Britanije (2013–17), pod okriljem koje od 1998. organizira bijenalnu međunarodnu konferenciju DESIGN.

Marjanović, Dorian
Strojarski inženjer, stručnjak za razvoj proizvoda.

Opći podatci
Ime
Dorian
Prezime
Marjanović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 21. 08. 1951.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje