Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Mikac, Tonči (Rijeka, 10. IV. 1955), strojarski inženjer, stručnjak za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

Na Tehničkome fakultetu u Rijeci diplomirao je 1979., magistrirao 1991. te doktorirao 1994. disertacijom Optimizacija koncepta proizvodnog sustava (mentor → M. Selaković). Diplomirao je i na Kineziološkome fakultetu u Zagrebu 1997. Karijeru je započeo u riječkoj tvornici motora i traktora Torpedo (1980–90). Od 1991. zaposlen je na Tehničkom fakultetu u Rijeci, od 2002. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Proizvodni sustavi, Organizacija i upravljanje proizvodnjom, Organizacija i ekonomika poslovnih sustava te Projektiranje proizvodnih sustava. Voditelj je CIM laboratorija od 1994. te Katedre za organizaciju i operacijski management od 2000. Osnivač je diplomskoga sveučilišnoga studija industrijskog inženjerstva i managementa (2004), a izradio je i Modul proizvodno strojarstvo, studijski program poslijediplomskoga doktorskoga studija strojarstva (2006). Bio je prodekan (2000–02) i dekan (2004–10) Fakulteta te prorektor (2010–13) Sveučilišta u Rijeci.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su planiranje i upravljanje proizvodnjom, računalom integrirana proizvodnja te organizacija poslovnih i proizvodnih sustava. Autor je knjiga Organizacija poslovnih sustava (s M. Ikonićem, 2008), Organizacija i upravljanje proizvodnjom (s J. Ljubetićem, 2009), Proizvodni management (s M. Ikonićem, 2010). Bio je glavni urednik časopisa Journal of Engineering Review (2004–10). Član je HATZ-a od 2005.

Mikac, Tonči

Strojarski inženjer, stručnjak za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

Opći podatci
Ime
Tonči
Prezime
Mikac
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 10. 04. 1955.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Tehnički fakultet u Rijeci
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje