Objavljeno:
Ažurirano: 30. studenoga 2018

Mikula, Miroslav (Brčko, 15. VI. 1933), elektrotehnički inženjer, stručnjak za telekomunikacije.

Diplomirao je 1957. na ljubljanskom Elektrotehničkom fakultetu, a doktorirao 1981. disertacijom Prilog analizi informacijskog kapaciteta kabelskih sistema kod postupnog uvođenja integriranih telekomunikacijskih mreža (mentor → J. Župan) na Elektrotehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva). U poduzeću PTT (→ HP – Hrvatska pošta) bio je od 1957. zaposlen najprije kao referent, zatim šef odsjeka i upravitelj projektnoga biroa. Od 1990. bio je predsjednik upravnoga odbora poduzeća HPT. U razdoblju 1961−62. bio je honorarni asistent na Elektrotehničkome fakultetu u Zagrebu. Na Fakultetu prometnih znanosti radio je od 1986., a u zvanje redovitoga profesora izabran je 1990. Predavao je kolegije Vodovi i mreže u PTT prometu, Terminalni uređaji u PTT prometu, Planiranje telekomunikacijskih mreža, Prometni telekomunikacijski sustavi, Prometno modeliranje PT sustava te je bio voditelj Katedre za tehnologiju PTT prometa. Umirovljen je 2001.

Glavno područje njegova znanstvenog i stručnog interesa su informacijsko-komunikacijski sustavi u prometu, telekomunikacijski vodovi, mreže i terminali te elektromagnetska kompatibilnost. Uz nastavnu aktivnost, surađivao je s više gospodarskih organizacija u projektima Kompleksna istraživanja na području digitalnih mreža (1972−75), Etapna realizacija integrirane komunikacijske mreže (1976−80), Razvoj telekomunikacija (1981−85) i Istraživanje na području telekomunikacija i informatike (1986). Autor je knjiga Vodovi i mreže u PTT prometu (1988), Terminalni uređaji u PTT prometu (sa Z. Kavranom, 1989), Razvoj telekomunikacija (1994) i Planiranje telekomunikacijskih mreža (sa Z. Kavranom, 1996). Od 1994. je član HATZ-a.

Mikula, Miroslav
Elektrotehnički inženjer, stručnjak za telekomunikacije.

Opći podatci
Ime
Miroslav
Prezime
Mikula
Mjesto i datum rođenja
Brčko (BiH), 15. 06. 1933.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet prometnih znanosti

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje