Objavljeno: .
Ažurirano: 5. travnja 2022.

Miler, Josip (Müller) (Tišnov, Češka, 10. XII. 1880 – Zagreb, 31. V. 1965), strojarski inženjer i konstruktor, prvi profesor iz područja termodinamike i toplinskih strojeva Tehničke visoke škole u Zagrebu.

Diplomirao je na strojarskom odjelu Visoke tehničke škole u Beču (TH Wien) 1904. Radio je kao inženjer u tvornicama Vulkan u Beču i Maschinen-Fabrik Andritz u Grazu te predstojnik odjela za gradnju kompresora na visoki tlak i poslije Zavoda za studije i laboratorijska ispitivanja Whitehead & Co. u Rijeci. Od 1921. bio je redoviti profesor na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (→ Tehnički fakultet u Zagrebu). Ondje je uveo kolegije Tehnička termodinamika, Teorija i gradnja parnih strojeva, Regulacija i kondenzacija, Kompresori i rashladni strojevi, Parne turbine i Eksplozivni motori, za koje su na temelju njegovih predavanja izdane skripte. Bio je osnivač Zavoda za tehničku termodinamiku i toplinske strojeve i njegov dugogodišnji nadstojnik (1930−62). Umirovljen je 1962.

Bavio se ispitivanjima i izgradnjom visokotlačnih kompresora te ispitivanjima novih pogonskih torpednih strojeva. Autor je više monografija i udžbenika među kojima Stacionarni i brodski eksplozivni motori (1950), Parne i plinske turbine (1955−65). Dobitnik je Nagrade za životno djelo (1965).

Miler, Josip
Skripta Kompresori i rashladni strojevi autora Josipa Milera, Zagreb, 1935.

Strojarski inženjer i konstruktor, prvi profesor iz područja termodinamike i toplinskih strojeva Tehničke visoke škole u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Miler (Müller)
Mjesto i datum rođenja
Tišnov (Češka), 10. 12. 1880.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 31. 05. 1965.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje