Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Mlinarić, Tomislav (Bihać, 28. II. 1932 − Zagreb, 18. XI. 2008), elektrotehnički inženjer i prometni stručnjak.

Diplomirao je 1958. na Odsjeku slabe struje Elektrotehničkoga fakulteta (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu te doktorirao 1987. disertacijom Prilog vrednovanju tehnološke pouzdanosti i sigurnosti željezničkog prometa (mentor → B. Prikril) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Radio je u Željezničkom transportnom poduzeću Zagreb, 1984. prešao na Fakultet prometnih znanosti, gdje je u zvanju redovitoga profesora predavao kolegije Tehnologija prometa, Automatizacija u željezničkom prometu, Elementi i sklopovi signalno-sigurnosnih uređaja. Bio je prodekan (1987−91., 1993−94) te dekan (1991−93) Fakulteta. Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog odbora Hrvatskih željeznica te bio zadužen za organizaciju i provođenje njihova strateškog i dugoročnog razvoja. Suautor je knjige Signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu (1988). Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno mu je 2008.


Ostali podatci
Što pročitati?

30 godina Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1984.−2014. Zagreb, 2014., str. 19.

Mlinarić, Tomislav
Elektrotehnički inženjer i prometni stručnjak.

Opći podatci
Ime
Tomislav
Prezime
Mlinarić
Mjesto i datum rođenja
Bihać (BiH), 28. 02. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 11. 2008.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje