Objavljeno: .
Ažurirano: 4. veljače 2022.

Messer Croatia plin d. o. o., poduzeće za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova sa sjedištem u Zaprešiću. Nastalo je ulaganjem međunarodne grupacije Messer sa sjedištem u Bad Sodenu (Njemačka) u više hrvatskih poduzeća tijekom 1990-ih.

Korijeni poduzeća Montkemija vezani su uz malu radionicu za popravak različitih strojeva i opreme iz ratne reparacije osnovanu 1950. u Zagrebu. Spajanjem sa sličnom radionicom iz Hrvatske Dubice, 1953. utemeljena je Jugomontaža, montažno poduzeće za kemijsku industriju. Jugomontaža je 1972. integrirana sa zagrebačkim poduzećem → Ventilator (sv. 1) te je nastavila poslovati pod nazivom Juvent. Sredinom 1970-ih poduzeće je započelo proizvodnju tehničkih plinova u novoizgrađenim pogonima u Zaprešiću. Godine 1977. Juvent se sa zagrebačkim strojarskim montažnim poduzećima Braćom Kavurić i Industromontažom (osnovanima 1950), udružio u SOUR Monting, koji se sastojao od triju radnih organizacija: → Montmontaže (sv. 3), Montprodukta i Montkemije. Među njima se RO Montkemija bavila proizvodnjom tehničkih plinova i preradbom plastičnih masa, te se potkraj 1980-ih sastojala od četiriju OOUR-a: tvornicâ tehničkih plinova u Zaprešiću, Dugom Ratu (nekadašnja kisikana u sastavu → Tvornice karbida i ferolegura Dalmacija – Dugi Rat koja je potkraj 1980-ih pripojena Montkemiji nakon njezine investicije u izgradnju novih pogona) i Bakru (isprva Kisikana Bakar osnovana 1962., danas Istrabenz plini), te Tvornice za preradu plastičnih masa (TPM) u Zaprešiću (danas Montkemija d. d.). Godine 1989. iz dotadašnjeg RO-a Montkemije izdvojilo se samostalno poduzeće Montkemija – Tehnički plinovi, s pogonima za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova u Zaprešiću i Dugom Ratu te pogonom za punjenje i dostavu plina u Zadru. Godine 1992. zapošljavalo je 317 radnika. Nakon pretvorbe u dioničko društvo 1992. i prodaje većinskog udjela njemačkom poduzeću Messer Griesheim nosi ime MG Croatia plin d. d.

U području Ribnjaci naselja Kaniška Iva kraj Garešnice, unutar RO Ribnjačarstvo Poljana iz sastava SOUR-a Ribokombinat iz Beograda (bavio se uglavnom uzgojem slatkovodne ribe), izgrađen je 1977. pogon za punjenje i distribuciju tehničkih plinova. Izgradnjom suvremenoga pogona za proizvodnju acetilena 1983. nastala je tvornica za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova; od 1988. ta je tvornica poslovala kao OOUR Tehnički plinovi. Godine 1990. dotadašnji je OOUR prerastao u samostalno društveno poduzeće Tehnički plinovi, Ribnjaci Poljana. Nakon pretvorbe u dioničko društvo 1993. i ulaska Messera u vlasničku strukturu, poduzeće je postalo MG Tehnički plinovi. Godine 1994. društvu je pripojeno poduzeće MG Tehnoplin iz Kutine, nastalo pretvorbom i privatizacijom osamostaljenih pogona za proizvodnju ugljikova dioksida i distribuciju tehničkih plinova kutinske → Petrokemije, također u većinskom vlasništvu njemačke grupacije; dotadašnja dva poduzeća otad posluju kao MG Tehnoplin sa sjedištem u Kaniškoj Ivi.

Tijekom 1990-ih, njemačka je grupacija uložila znatna sredstva u modernizaciju i tehnološki razvoj MG Croatia plina i MG Tehnoplina. Ta su poduzeća konačno objedinjena 1999. te djeluju pod imenom Messer Croatia plin. Danas poduzeće raspolaže postrojenjima za razlaganje zraka (proizvodnja tekućega kisika, dušika, argona) u Zaprešiću i Dugome Ratu, te za proizvodnju ugljikova dioksida, acetilena, oksidula i drugih plinova u Kutini i Ribnjacima, a zapošljava približno 240 radnika.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Bunijevac: Uspešan razvoj i društvena priznanja organizacijama SOUR-a »Ribokombinat« – Beograd. Ribarstvo Jugoslavije, 39(1984) 1, str. 7–13.

Messer Griesheim Geschäftsbericht 1994. Frankfurt, 1995.

C. Bojčić, Ž. Kučiš, M. Božić: 100 godina Ribnjačarstva Poljana 1902–2002. Ribnjaci, 2002.

Mrežne poveznice
Messer Croatia plin d. o. o.
Poduzeće za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova sa sjedištem u Zaprešiću.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zaprešić
Godina osnutka
1999.

Kategorije i područja