Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Mulc, Andrija (Bili Brig kraj Slavonskog Broda, 14. IX. 1936 − Zagreb, 6. II. 2008), strojarski inženjer, stručnjak za oblikovanje deformiranjem.

Diplomirao je 1964., magistrirao 1971. te doktorirao 1973. disertacijom Prilog osnovnom razmatranju prostorne fotoplastičnosti s gledišta mogućnosti istraživanja stanja deformacija u modelu tijela izvrgnutog velikim plastičnim deformacijama (mentor → D. Bazjanac) na → Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon završetka Srednje tehničke škole u Slavonskome Brodu 1954., radio je u Konstrukcijskom uredu tvornice Đuro Đaković. Nastavnu djelatnost započeo je kao asistent pri Katedri za plastičnu obradu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U zvanje redovitoga profesora izabran je 1991. Predavao je kolegije Strojevi za plastično oblikovanje, Obradni strojevi, Procesi oblikovanja deformiranjem. Obnašao je dužnosti voditelja Laboratorija i pročelnika Katedre za oblikovanje deformiranjem od 1992., predstojnika Zavoda za tehnologiju od 1997., prodekana (1986–88) i dekana (1988–90) Fakulteta. Predavao je na studijima u Karlovcu i Varaždinu, bio voditelj studija strojarstva u Slavonskome Brodu (→ Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu) te gostujući nastavnik na Sveučilištu Cornell u Ithaci u SAD-u. Njegov znanstveni rad obuhvaća područje oblikovanja deformiranjem i strojeva za oblikovanje deformiranjem; surađivao je s tvornicama i vodio nekoliko razvojnih projekata za industriju. Godine 2007. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 225.

M. Math: In memoriam Prof. dr. sc. Andrija Mulc. Strojarstvo, 50(2008) 2, str. 131–132.

Mulc, Andrija
Strojarski inženjer, stručnjak za oblikovanje deformiranjem.

Opći podatci
Ime
Andrija
Prezime
Mulc
Mjesto i datum rođenja
Bili Brig kraj Slavonskog Broda, 14. 09. 1936.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 02. 2008.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje