Objavljeno: .
Ažurirano: 8. rujna 2023.

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i bakrorezačko crtačko umijeće. Sklapanjem mira u Srijemskim Karlovcima (1699) Müller je s grupom suradnika radio na izmjeri zemljišta (udaljenost od oko dva sata hoda s obje strane granice) i kartografskom prikazu razgraničenja osmansko-habsburške granice. Vodio je izmjeru naselja, riječnih tokova, putova, šuma, močvara i reljefa. Manja mjesta prikazao je u perspektivi, a vojne utvrde u tlocrtu. Cjelokupna karta granične crte Karlovačkoga mira ima 39 sekcija različita formata koje se nadovezuju jedna na drugu, a izrađena je u mjerilu 1 : 37 500. Iako karta nema jedan zajednički naslov, naslovi pojedinih listova (sekcija) zapisana su u kartuši. Listovi karte obično nisu potpisani nego je na njima naznačeno da ih je izradila komisija za razgraničenje po miru u Srijemskim Karlovcima 1699. pod vodstvom grofa Ferdinanda Luigija Marsiglija. Na Marsiglijev zahtjev Müller je izradio i neke pregledne karte i topografske skice razgraničenja u krupnijem mjerilu. Godine 1709. objavio je veliku preglednu kartu Ugarske s Hrvatskom, Slavonijom i Transilvanijom u mjerilu 1 : 550 000, koja se u grafičkom pogledu danas smatra remek-djelom barokne kartografije. Izradio je i objavio Atlas Švicarske (Schweizerischer Atlas, 1712) te kartu Moravske (Tabula generalis Marchionatus Moraviae, 1720) i Češke (Mappa geographica Regni Bohemiae, 1722).


Ostali podatci
Što pročitati?

A. A. Deák, M. Lapaine, I. Kljajić: Johann Christoph Müller (1673–1721). Kartografija i geoinformacije, 3(2004) 3, str. 68–80.

Müller, Johann Christoph
Zemljopisna karta Hungariae Regi invictissimo mappam hanc Regni Hungariae propitiis elementis fertilissimi cum adjacentibus regnis et provinciis nova et accuratiori forma…, 1709., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka zemljovida i atlasa (S-U-XVIII-14)

Vojni inženjer i kartograf.

Opći podatci
Ime
Johann Christoph
Prezime
Müller
Mjesto i datum rođenja
Nürnberg (Njemačka), 15. 03. 1673.
Mjesto i datum smrti
Beč (Austrija), 21. 06. 1721.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje