Objavljeno: .
Ažurirano: 10. lipnja 2022.

Orešković, Vladimir (Đurđevac, 1. I. 1928 – Zagreb, 2. III. 2016), strojarski inženjer i stručnjak za tekstilnu tehnologiju, osnivač tekstilno-mehaničkoga smjera na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu.

Diplomirao je 1954. na Strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; sv. 1), a doktorirao 1975. na Tehničkome sveučilištu u Dresdenu disertacijom Neue Erkenntnisse bei der Prüfung der schwachen Stellen an Garnen auf Basis der partiellen Dehnbarkeit mit der Methode der fortlaufenden Dehnung. Od 1954. radio je u Pamučnoj industriji Duga Resa, a od 1959. u Karlovcu je predavao na Višoj kožarskoj školi te bio znanstveni suradnik u Institutu za kožarstvo. Od 1963. bio je nastavnik na Višoj tekstilnoj tehničkoj školi u Zagrebu, gdje je obnašao i dužnost dekana (1968–72). Bio je jedan od osnivača studija tekstilno-mehaničke tehnologije na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Tekstilno-tehnološki fakultet). Ondje je od 1972. honorarno predavao kolegije tekstilno-mehaničkih struka, posebno tkalaštva, a kao stalni nastavnik zaposlio se 1978., u zvanju redovitoga profesora od 1982. Umirovljen je 1998. Bio je prvi predstojnik Zavoda za tekstilno-mehaničku tehnologiju. Bavio se projektiranjem i izradbom programa za kreiranje uzoraka i konstrukcije žakardnih tkanina računalnim putem. Redovitim članom HATZ-a postao je 1994. Bio je član uredništva časopisa Tekstil (1965–90).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 120.

Ž. Penava: U spomen – prof. dr. sc. Vladimir Orešković (1928. – 2016.). Tekstil, 65(2016) 3–4, str. 141.

Orešković, Vladimir
Strojarski inženjer i stručnjak za tekstilnu tehnologiju, osnivač tekstilno-mehaničkoga smjera na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Orešković
Mjesto i datum rođenja
Đurđevac, 01. 01. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 02. 03. 2016.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje