Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

oružje, prirodno, prerađeno ili izrađeno sredstvo uporabom kojega se nanosi fizička ozljeda životinji ili čovjeku, ili ostvaruje razaranje nekoga neživog cilja. U širem smislu obuhvaća sva sredstva kojima se ostvaruje nadmoć nad neprijateljem. Najvažniji je dio → vojne tehnike, a najčešće se razlikuje → hladno oružje, → vatreno oružje (→ streljačko oružje; topničko oružje), → minsko-eksplozivna sredstva, → raketno oružje, oružje za masovno uništavanje, oružje usmjerenog djelovanja. Oružje se kadšto razvrstava na napadno oružje i na obrambeno oružje (→ oklop), koje je namijenjeno odvraćanju protivnika od agresije i štiti od nanošenja ozljeda ili oštećenja.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

V. Kristić: ORUŽJE. Tehnička enciklopedija, sv. 10, 1986., str. 1–17.

V. Kristić: ORUŽNI SISTEMI. Tehnička enciklopedija, sv. 10, 1986., str. 18–47.

oružje
Prirodno, prerađeno ili izrađeno sredstvo uporabom kojega se nanosi fizička ozljeda životinji ili čovjeku, ili ostvaruje razaranje nekoga neživog cilja.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje