Objavljeno: .
Ažurirano: 17. siječnja 2022.

Parac-Osterman, Đurđica (Jezerane, 3. IV. 1946), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za bojenje i tisak tekstila.

Diplomirala je 1970. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirala 1985. disertacijom Bojadisanje vune reaktivnim bojilima (mentorica J. Jovanović-Kolar). Godine 1970–72. radila je u tekstilnom poduzeću Neda u Senju, gdje je osnovala tvornički laboratorij te uvela kontrolu kemijskih sirovina i gotovih tekstilnih proizvoda. Na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu radila je od 1972., od 1999. u zvanju redovite profesorice. Umirovljena je 2017. Bila je predstojnica Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju 2006–11., u sklopu kojega je osnovala Laboratorij za spektrofotometrijska istraživanja. Predavala je kao gostujuća profesorica na Tehnološkome fakultetu u Banjoj Luci 1988–91., te na mariborskom strojarskom fakultetu 1996–2004.

Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća bojenje i tisak tekstila, posebno izučavanje mehanizma i kinetike fiksiranja bojila na tekstilnom supstratu, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje je predavala. Bila je voditeljica više znanstvenih projekata, autorica je udžbenika Osnove o boji i sustavi vrednovanja (2007) te suautorica udžbenika Osnove teorije bojenja tekstila (s B. Karamanom, 2013). Bila je predsjednica Društva inženjera tekstilaca Zagreb 1995–2002., te suosnivačica Hrvatske udruge za boje 2013. Članica je emerita HATZ-a te professor emerita Sveučilišta u Zagrebu od 2017.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 121.

Parac-Osterman, Đurđica
Tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za bojadisanje i tisak tekstila.

Opći podatci
Ime
Đurđica
Prezime
Parac-Osterman
Mjesto i datum rođenja
Jezerane, 03. 04. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje