Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Pavlin, Stanislav (Zagreb, 4. XII. 1949), prometni inženjer, stručnjak za planiranje i razvoj aerodroma.

U Zagrebu je diplomirao 1973. na Saobraćajnom studiju pri Građevinskom fakultetu, magistrirao 1980. na Elektrotehničkome fakultetu te doktorirao 1989. na Fakultetu prometnih znanosti disertacijom Unapređenje tehnologije prihvata i otpreme putnika i prtljage u zračnom prometu (mentor → Ž. Radačić). U Aerodromu Zagreb (od 1993. Zračna luka Zagreb; → Zračna luka Franjo Tuđman) radio je od 1973. kao prometni planer te od 1980. kao šef poslova organizacije, razvoja i investicija. U Ministarstvu pomorstva, prometa i veza RH bio je 1991–93. pomoćnik ministra za zračni promet. Nakon toga vratio se u Zračnu luku Zagreb, kao savjetnik glavnoga direktora za razvoj. Od 1994. radi na Fakultetu prometnih znanosti, od 2002. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Infrastruktura zračnog prometa I, Osnove aerodroma, Planiranje aerodroma, Izvanredni događaji u zrakoplovstvu te Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova. Bio je voditelj Katedre za aerodrome (1994–2012), predstojnik Zavoda za zračni promet (2012–16), prvi pročelnik prometnoga odsjeka (2007–09) i prodekan (2008–10).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa planiranje i razvoj aerodroma. Autor je knjiga Vizualne informacije u prometu (sa S. Pašagić, I. Dadićem, T. Mlinarićem i A. Ščukancem, 2000), Aerodromi I (2002) te Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu (sa Z. Majićem i R. Škurla Babić, 2010). Jedan je od osnivača i nekadašnji predsjednik Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2002–06).

Pavlin, Stanislav
Prometni inženjer, stručnjak za planiranje i razvoj aerodroma.

Opći podatci
Ime
Stanislav
Prezime
Pavlin
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 04. 12. 1949.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje