Objavljeno: .
Ažurirano: 30. studenoga 2018.

Radačić, Željko (Zagreb, 3. VI. 1940), ekonomist, stručnjak za ekonomiku prometa.

Diplomirao je 1962. na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1982. disertacijom Prometno-ekonomski aspekt organizacije jugoslavenskog zračnoga prometa na Sveučilišnom centru za ekonomske i organizacijske znanosti (danas Ekonomski fakultet) u Rijeci. Iz tehničkih znanosti obranio je 1987. disertaciju Definiranje relevantnih parametara za referentni zrakoplov u unutarnjem zračnom prometu Jugoslavije na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (→ Pomorski fakultet u Rijeci). Nakon studija bio je zaposlen u transportnom i špediterskom poduzeću Drava u Zagrebu, a od 1965. radi u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) kao voditelj ureda za organizaciju i unapređenje prometa, od 1967. kao direktor autobusnoga pogona. U razdoblju 1972–78. bio je republički podsekretar za pomorstvo i saobraćaj, a 1978–79. direktor Instituta prometnih znanosti u Zagrebu.

Predavao je u Srednjoj prometnoj školi u Zagrebu 1961–70., Višoj školi za cestovni promet od 1971., na Interfakultetskom saobraćajnom studiju od 1974., Višoj zrakoplovnoj školi od 1976; bio je dekan Studija prometnih znanosti 1980–84 (→ promet; Fakultet prometnih znanosti, FPZ). Na FPZ-u, kojega je bio jedan od osnivača (1984) i prvih predavača, od 1988. predstojnik je Zavoda za zračni promet, voditelj Katedre za tehnologiju i organizaciju zračnoga prometa; od 1998. u zvanju je redovitoga profesora. Radio je na ekonomskim fakultetima u Rijeci (docent od 1983), u Osijeku (izvanredni profesor od 1987) i u Zagrebu (redoviti profesor od 1992).

Glavno područje njegova rada problematika je uspostavljanja optimalne strukture i skladnoga djelovanja prometnoga sustava u funkciji općeg ekonomskog cilja. Samostalno i u suautorstvu napisao je više srednjoškolskih udžbenika te knjige Ekonomika prometnog sistema (1984), Tehnologija zračnog prometa (1992), Transportno-ekonomska analiza (1997), Tehnologija zračnog prometa I (2008), Ekonomika prometa (2011).

Radačić, Željko
Ekonomist, stručnjak za ekonomiku prometa.

Opći podatci
Ime
Željko
Prezime
Radačić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 06. 1940.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje