Objavljeno: .
Ažurirano: 17. studenoga 2023.

Pegan, Srečko (Zagreb, 15.  VIII. 1949), arhitekt, stručnjak za urbanizam i prostorno planiranje.

Diplomirao je 1972. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1990. disertacijom Urbanistički faktori lokacije prerađivačke industrije (mentor → A. Marinović-Uzelac). Od 1973. radio je kao projektant u birou Arhitektonski studio u Zagrebu, kojega je 1977–88. bio direktor. Na Fakultetu je bio zaposlen od 1988. do umirovljenja 2019., u zvanju redovitoga profesora od 2002; bio je predstojnik Zavoda za urbanizam i prostorno planiranje 1993–2002., te prodekan za znanost 1999–2001.

Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuje urbanizam i prostorno planiranje, na čemu su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavao (Prostorno planiranje, Urbanizam I, Komunalna tehnika gradova, Osnove urbanističkog i graditeljskog zakonodavstva i dr.). Stručni opus obuhvaća više od 70 prostornih i urbanističkih planova, arhitektonskih projekata i realizacija u zemlji i inozemstvu među kojima se ističu: detaljni plan uređenja Vukovara (s A. Marinovićem-Uzelcem i A. Paunovićem, 1997), prostorni plan Parka prirode Blidinje (s A. Marinovićem-Uzelcem, 1999), prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije (s A. Marinovićem-Uzelcem, 2002), generalni urbanistički plan Slavonskoga Broda (s T. Jukićem, 2004), prostorni plan uređenja Iloka (2007). Autor je i suautor mnogih znanstvenih i stručnih članaka te knjiga Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka. Kritika i prijedlozi (2001., s T. Jukićem), Osnove urbanističkog i graditeljskog zakonodavstva (2006), Urbanizam. Uvod u urbanističko planiranje (2007) i dr. Jedan je od pokretača časopisa → Prostor koji od 1993. izdaje Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Od 2020. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, te član emeritus HATZ-a. Dobitnik je Nagrade »Fran Bošnjaković« (2014).


Ostali podatci
Što pročitati?

Dr. sc. Srečko Pegan, dipl. ing. arhitekture. U: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919./1920. – 1999./2000. Osamdeset godina izobrazbe arhitekata u Hrvatskoj. Zagreb, 2000., str. 242.

Pegan, Srečko


Opći podatci
Nagrada
Nagrada »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu

Kategorije i područja
Kategorija
Područje