Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2021.

Penava, Željko (Imotski, 5. II. 1964), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za računalnu konstrukciju tkanina.

Diplomirao je 1989. na tekstilno-mehaničkome smjeru Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je 2004. doktorirao disertacijom Istraživanje fizikalnih obilježja pređe u cilju detekcije najslabijih mjesta (mentor K. Dimitrovski). Na Fakultetu je radio od 1989. kao znanstveni pripravnik i asistent na kolegijima tekstilno-mehaničke tehnologije, posebice na onima koji se bave računalnom konstrukcijom tkanina. Godine 2000. zaposlio se u zagrebačkom poduzeću za projektiranje tkanina i razvoj novih proizvoda Peng, gdje je obnašao funkciju direktora do 2006., od kada je ponovno zaposlen na Fakultetu, od 2016. u zvanju redovitoga profesora. Godine 2012–14. bio je predstojnik Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila. Njegova znanstveno-stručna djelatnost vezana je uz razvoj strojeva i konstrukcije tkanina za suvremene materijale visokih svojstava, pređu i procese ispitivanja pređe, troškove energije i uštede u procesu proizvodnje tkanina, te razvoj i karakterizaciju pametnoga tekstila za osobne i posebne namjene, o čemu predaje na više kolegija na Fakultetu. Redoviti je član HATZ-a od 2018.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 122.

Penava, Željko

Tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za računalnu konstrukciju tkanina.

Opći podatci
Ime
Željko
Prezime
Penava
Mjesto i datum rođenja
Imotski, 05. 02. 1964.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje