Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Pilić-Rabadan, Ljiljana (Beograd, 2. V. 1930 − Kaštel Lukšić, 30. III. 2017), strojarska inženjerka, stručnjakinja za hidrauličke strojeve.

Diplomirala je 1957. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu, a doktorirala 1972. disertacijom Utjecaj nekih geometrijskih parametara rotora na karakteristike kavitacije radijalno-aksijalnih pumpi na Politehničkom sveučilištu u Temišvaru (Universitatea Politehnica Timișoara). U razdoblju 1957−61. u Zenici je radila u Željezari, a potom do 1975. na Metalurškom fakultetu kao asistentica i docentica. U Zavodu za strojarstvo i brodogradnju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu radila je od 1975., a u zvanje redovite profesorice izabrana je 1981. Umirovljena je 2000. Ustrojila je i od 1976. bila voditeljica Katedre za mehaniku fluida, surađivala je na osnivanju Laboratorija za hidrauličke strojeve, poslijediplomskoga studija strojarstva na FESB-u te ispitne stanice za vjetroenergetiku u ratnoj luci Lora. Nastavu je održavala iz kolegija Mehanike fluida, Hidraulički strojevi i Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja. Sudjelovala je u izradbi nacionalnoga energetskog programa PROHES – ENWIND, surađivala u programu Ujedinjenih naroda za Mediteran, vodila tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te više projekata u suradnji s gospodarstvom.

Autorica je više knjiga i skripata iz hidromehanike, mehanike fluida i hidrauličkih strojeva te udžbenika Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja (s D. Stipančev, Z. Milas, 1996) i Vodne turbine i pumpe, vjetroturbine (1999). Bila je članica HATZ-a od 1994., te član emeritus od 2001.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Splitu 1960. – 2010. Split 2010., str. 72, 75–76, 205.

Pilić-Rabadan, Ljiljana
Strojarska inženjerka, stručnjakinja za hidrauličke strojeve.

Opći podatci
Ime
Ljiljana
Prezime
Pilić-Rabadan
Mjesto i datum rođenja
Beograd (Srbija), 02. 05. 1930.
Mjesto i datum smrti
Kaštel Lukšić, 30. 03. 2017.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje