Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Polić, Mate (Hreljin, 11. IX. 1843 – Bakar, 26. VII. 1917), brodovlasnik, suvlasnik parobrodarskih društava.

Završio je višu trgovačku akademiju u Trstu i ondje osnovao pomorsku agenciju. Potkraj XIX. i početkom XX. st. radio je na razvoju parobrodarstva u Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Jedan je od osnivača i dugogodišnji član ravnateljstva Ugarsko-hrvatskoga parobrodarskoga društva na dionice 1891. te osnivač i doživotni predsjednik Ugarsko-hrvatskoga parobrodarskoga društva za slobodnu plovidbu. Kao dioničar udruživao se s ostalim hrvatskim brodovlasnicima poput → Sigismunda Kopajtića, braćom Bakarčić i drugima iz Kostrene, Drage, Sušaka i Istre, povećavajući time hrvatski kapital u doba kada su većinski vlasnici brodskih društava bili Austrijanci i Mađari. Od 1895. suvlasnik je nekoliko većih riječkih parobroda (Rečina, Kostrena, Triglav) te je imao znatan udio u lošinjskim (Gerolimich, Premuda, Lussino) i tršćanskim (Nord, Sud) parobrodarskim društvima. Bio je predsjednik Slovenske čitaonice u Trstu i Hrvatske čitaonice u Rijeci.

Polić, Mate
Brodovlasnik, suvlasnik parobrodarskih društava.

Opći podatci
Ime
Mate
Prezime
Polić
Mjesto i datum rođenja
Hreljin kraj Bakra, 11. 09. 1843.
Mjesto i datum smrti
Bakar, 26. 07. 1917.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje