Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

Pomorski zbornik, znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo i promet, a koji od 1963. izlazi različitim ritmom, uglavnom jednom godišnje. Od osnutka nekoliko je puta mijenjao naziv: Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1963–75), Pomorski zbornik Saveza društava za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1976–78), a današnji naziv nosi od 1979. Od 1993. izdaje ga Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske, a od 2015. izdaju ga Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Časopis je do 1970. izlazio u Zadru, a od 1971. izlazi u Rijeci.

Pokretači i prvi urednici časopisa bili su Grga Novak i Vjekoslav Maštrović. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove te druge radove vezane uz najrazličitije aspekte pomorstva (povijest, nautiku, ekonomiku, brodogradnju, pravo, stručno nazivlje, umjetnost, književnost, geografiju, kartografiju, zaštitu okoliša, mora i priobalja, školovanje i zapošljavanje pomoraca i dr.). Uredništvo časopisa čine pomorski i pravni stručnjaci iz hrvatske i međunarodne znanstvene zajednice. Indeksiran je u više od deset međunarodnih baza podataka, a od 2010. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Pomorski zbornik
Grga Novak i Vjekoslav Maštrović 1963–71.
Vinko Antić 1971–74.
Drago Crnković 1975–99.
Dušan Vrus 2000–03.
Miodrag Milošević 2004–13.
Siniša Vilke od 2013.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Pomorski fakultet Rijeka, časopis Pomorski zbornik

Pomorski zbornik. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Pomorski zbornik
Naslovnica znanstvenog časopisa Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređivanje pomorstva Jugoslavije, 1963.

Znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo i promet, a koji od 1963. izlazi različitim tempom, uglavnom jednom godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Rijeka
Početak izlaženja
1963.
Prijašnji nazivi

Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1963–76)

Pomorski zbornik Saveza društava za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1976–79)

Pomorski zbornik (od 1979)

Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje