Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Prpić-Oršić, Jasna (Rijeka, 27. III. 1965), brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za pomorstvenost plovnih objekata.

Diplomirala je 1990., magistrirala 1995. te doktorirala 1998. disertacijom Modifikacija STF metode proračuna njihanja vitkih tijela na harmoničnom valu za područje nelinearnih značajki odziva (mentor → V. Čorić) na Tehničkome fakultetu u Rijeci. Na Fakultetu radi od 1992., a u zvanje redovite profesorice izabrana je 2007. Predaje kolegije Osnove dinamike broda, Pomorstvenost plovnih objekata i Dinamika pomorskih konstrukcija. Bila je voditeljica Laboratorija za računarsko inženjerstvo u brodogradnji (2002–04) te je osnovala i vodila Katedru za pomorstvenost, čvrstoću i konstrukciju (2001–05) i Katedru za dinamiku plovnih objekata (od 2005). Izabrana je za prodekanicu u dva mandata (2010–16) te dekanicu (2016).

Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa je pomorstvenost plovnih objekata. Autorica je sveučilišnih udžbenika Pomorstvenost plovnih objekata (s V. Čorićem, 2006) i Osnove dinamike broda (2009). Bila je potpredsjednica (2013–15) te predsjednica (od 2015) međunarodne asocijacije IMAM (od engl. International Maritime Association of the Mediterranean). Dobitnica je nagrade HAZU-a 2007.

Prpić-Oršić, Jasna

Brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za pomorstvenost plovnih objekata.

Opći podatci
Ime
Jasna
Prezime
Prpić-Oršić
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 27. 03. 1965.
Povezane osobe
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje