Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Rebec, Bruno (Dubrovnik, 21. X. 1912 – Novi Marof, 22. X. 1998), strojarski inženjer, stručnjak za alate i naprave.

Diplomirao je 1942. na strojarskom odjelu Tehničkog fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu te doktorirao 1976. disertacijom Prilog analizi utjecajnih faktora i njihovih interakcija pri istrošenju reznih oštrica alata štance u cilju povećanja trajnosti sljedbenog reza u pogonskim uvjetima (mentor → J. Hribar). Radio je kao tehničar, inženjer i šef Konstrukcionog biroa za alate i naprave u Radionici Državne željeznice i u tvornici Rade Končar u Zagrebu (1941–61). Od 1961. bio je zaposlen na Fakultetu, od 1978. kao redoviti profesor, umirovljen je 1981. Predavao je kolegije Alati i naprave, Konstrukcija naprava. Od 1950. kao honorarni nastavnik radio je na višim i visokim školama i fakultetima u Zagrebu, Slavonskome Brodu, Rijeci, Splitu i Banja Luci. Bavio se konstruiranjem alata, naprava i kalupa te je surađivao s domaćim i stranim poduzećima. Autor je udžbenika Rezni alati (1973), Naprave (konstrukcija, izrada i eksploatacije) (1974), Štance I–II (1968–87), koji su postali osnovna djela domaće stručne alatničarske literature. Osnivač je Društva alatničara te od 1977. suorganizator natjecanja i susreta metalaca i alatničara.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 228–229.

Rebec, Bruno
Strojarski inženjer, stručnjak za alate i naprave.

Opći podatci
Ime
Bruno
Prezime
Rebec
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 21. 10. 1912.
Mjesto i datum smrti
Novi Marof, 22. 10. 1998.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja