Objavljeno: .
Ažurirano: 1. veljače 2022.

Rogina, Božidar (Ivanjska kraj Bjelovara, 21. XII. 1901 – Zagreb, 20. I. 1967), kemijski inženjer, pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj.

Diplomirao je kemiju 1923. na Tehničkoj visokoj školi u Pragu, a doktorirao 1931. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Citronska kiselina u mlijeku i njezino
kvantitativno određivanje pomoću Denigesove reakcije. Radio je u Higijenskome zavodu u Zagrebu 1925–52., gdje je bio voditelj Odjela za kontrolu živežnih namirnica do 1939. Na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet) radio je 1952–67., gdje je ubrzo izabran za redovitoga profesora te je predavao kolegije kemije i biokemije. Bio je predstojnik Zavoda za kemiju 1952–67. i dekan Fakulteta 1953–54. Na biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) bio je prvi pročelnik Laboratorija za opću tehnologiju živežnih namirnica (danas Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo PBF-a) 1956–64. te je ondje predavao kolegije Opće tehnologije živežnih namirnica i Procesno prehrambeno inženjerstvo. Sudjelovao je u radu povjerenstva koje je 1956. predložilo ustroj Prehrambeno-tehnološkoga odjela na Tehnološkome fakultetu iz kojega se poslije razvio PBF. Područje njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila je analitička prehrambena kemija. Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova te udžbenika Biokemija (posmrtno, 1968).


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Trinajstić: Manje znani hrvatski kemičari. I. Božidar Rogina. Kemija u industriji 56(2007) 6, str. 345–351.

N. Trinajstić: Božidar Rogina (1901. – 1967.) – pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 1(2007), str. 191–203.

Rogina, Božidar

Kemijski inženjer, pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Božidar
Prezime
Rogina
Mjesto i datum rođenja
Ivanjska kod Bjelovara, 21. 12. 1901.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 01. 1967.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija