Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Rožanić, Igor (Zagreb, 3. III. 1927 – Rijeka, 8. IV. 2022), brodograđevni inženjer, stručnjak za zavarivanje i nerazorna ispitivanja.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1953., a doktorirao 1979. na Tehničkome fakultetu u Rijeci disertacijom Tehnološka i ekonomska optimalizacija izrade panela u brodogradnji (mentori E. Wiebeck i → Z. Winkler). Radio je u riječkom brodogradilištu 3. maj (1953−63., 1969−80), gdje je bio inženjer odjela za zavarivanje, organizirao i vodio Odjeljenje tehničke kontrole te bio samostalni projektant Biroa za razvoj i investicije. U Jugoslavenskom registru brodova u Splitu radio je kao stručnjak za strukturu, zavarivanje i kontrolu (1963−69). Bio je zaposlen u laboratoriju za ispitivanje materijala i zavarivanje poduzeća Siemens Dynamowerke u Berlinu (1950) te kao inženjer za primjenu metoda nerazornih ispitivanja u poduzećima Röntgenkontrollen u Oslu (1966) i Canadian Welding Bureau u Torontu (1968). Na Tehničkome fakultetu u Rijeci predavao je 1966−80., a od 1987. ponovno kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnološki procesi gradnje broda, Zavarivanje i srodni postupci, Osnivanje brodogradilišta i Objekti morske tehnologije. Bio je dekan Fakulteta 1989−91. i predstojnik Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije od 1994. do 1997., kada je umirovljen. Na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu predavao je 1980−87. Bavio se tehnologijama građenja i održavanja plovnih objekata, objektima morske tehnologije, tehnologijom zavarivanja te tehnologijom kontrole bez razaranja. Počasni je član HATZ-a od 1998.

Rožanić, Igor

Brodograđevni inženjer, stručnjak za zavarivanje i nerazorna ispitivanja.

Opći podatci
Ime
Igor
Prezime
Rožanić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 03. 1927.
Povezane osobe
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija