Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Ružinski, Nikola (Novoselec kraj Ivanić-Grada, 7. IV. 1945), strojarski inženjer, stručnjak za zaštitu okoliša i tehnološku pripremu voda u energetskim postrojenjima.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1976., magistrirao 1985. te doktorirao 1990. disertacijom Novi tehnološki postupak obrade bunarskih voda Panonske regije (mentor → M. Mustapić). Bio je zaposlen na FSB-u, od 2000. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Tehnologija vode, goriva i maziva, Kemija u energetskim postrojenjima, Ekološka zaštita i uređaji. Bio je voditelj Laboratorija za vodu, gorivo i mazivo (1977−90), voditelj Katedre za zaštitu okoliša (2000−05), voditelj Katedre za ekološku zaštitu, vodu, gorivo i mazivo (2000−10) te prodekan (1992−93). Od 1993. do 1997. bio je pomoćnik ministra, a 1997−2000. zamjenik ministra pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Vlade RH. Državni tajnik za zaštitu okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja bio je 2005−11. Umirovljen je 2011.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su tehnološka priprema voda te procesi taloženja i korozije u energetskim postrojenjima, priprema pitkih voda, zaštita okoliša i gospodarenje otpadom. Suautor je knjige Obrada otpadnih voda biljnim uređajima (2010).

Ružinski, Nikola
Strojarski inženjer, stručnjak za zaštitu okoliša i tehnološku pripremu voda u energetskim postrojenjima.

Opći podatci
Ime
Nikola
Prezime
Ružinski
Mjesto i datum rođenja
Novoselec kraj Ivanić-Grada, 07. 04. 1945.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje