Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Ruzskij, Dimitrij Pavlovič (Vetluga, Rusija, 6. I. 1869 − Zagreb, 27. VIII. 1937), strojarski inženjer, stručnjak za hidrauliku.

Diplomirao je 1891. na moskovskome fizičko-matematičkome fakultetu te 1895. na Carskome moskovskom tehničkom učilištu. Specijalizaciju je pohađao 1898. na Tehničkoj visokoj školi Charlottenburg (TH Charlottenburg). Od 1899. predavao je na Kijevskom politehničkom institutu cara Aleksandra II. na Katedri za hidrauliku i hidrauličke strojeve, gdje je 1903. izabran u zvanje redovitoga profesora. Radio je kao inženjer gradskih kanalizacijskih uređaja u Kijevu i Petrogradu (1911–13). Od 1914. na Petrogradskom politehničkom institutu imperatora Petra Velikog predavao je kolegije Hidraulički strojevi i Sanitarna tehnika.

Doselio se 1924. u Zagreb, gdje je bio redoviti profesor na Tehničkoj visokoj školi (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje). Uveo je kolegij Hidraulički strojevi, a predavao je i kolegije Hidraulika, Kompresori i Aerodinamika. Bio je prvi voditelj današnje Katedre za mehaniku fluida. Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa hidraulika, hidraulični strojevi, kanalizacije i vodovodi. Autor je skripata Hidraulika (1930) i Vodene turbine (1938).

Ruzskij, Dimitrij Pavlovič
Strojarski inženjer, stručnjak za hidrauliku.

Opći podatci
Ime
Dimitrij Pavlovič
Prezime
Ruzskij
Mjesto i datum rođenja
Vetluga (Rusija), 06. 01. 1869.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 08. 1937.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje