Objavljeno: .
Ažurirano: 29. listopada 2018.

Šakić, Nikola (Ljubinje kraj Mostara, 15. II. 1941 – Zagreb, 2. VIII. 2013), strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje.

Diplomirao je 1969. te doktorirao 1979. disertacijom Prilog objektivnijem utvrđivanju strukture radnog dana u strojogradnji (mentor → D. Taboršak) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao voditelj pogonskih odjeljenja razdoblje 1959–64. proveo je na brodovima JRM-a, a od 1969. bio je stručni suradnik u Institutu za alatne strojeve Prvomajska. Od 1972. bio je zaposlen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, od 1991. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Metode optimalizacije, Planiranje pokusa, Kvantitativne metode u proizvodnji. Bio je predstojnik Zavoda za organizaciju (danas Zavod za industrijsko inženjerstvo). Predavao je i na poslijediplomskim studijima u Mostaru i Rijeci. Bavio se područjem optimiranja tehnoloških i proizvodnih sustava. Uz pomoć informatičke tehnologije provjeravao je suvremene metode i tehnike u kvantificiranju proizvodnih pojava i procesa na mnogobrojnim projektima. Nakon umirovljenja 2011. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 198.

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 227.

In memoriam Professor Emeritus Nikola Šakić. Transactions of FAMENA, 37(2013) 3, str. 87.

Šakić, Nikola
Strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje.

Opći podatci
Ime
Nikola
Prezime
Šakić
Mjesto i datum rođenja
Ljubinje (BiH), 15. 02. 1941.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 02. 08. 2013.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje