Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Sambolek, Miroslav (Sisak, 12. III. 1930 – Zagreb, 1. V. 2011), brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu diplomirao je 1958., a 1995. doktorirao disertacijom Prilog istraživanju utjecaja nejednolikosti polja brzina na krmi broda na djelotvornost vijka i ukupnu ekonomičnost broda (mentor → A. Gamulin). Od 1958. radio je na Brodarskom naučnom institutu (→ Brodarski institut), gdje je razvijao ispitivanja hidrodinamičkih modela brodova. Godine 1984. prešao je na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je predavao kolegij Hidrodinamička teorija propulzora.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila su otpor i propulzija broda, pomorstvenost, ispitivanja brodskih modela i njihova korelacija s brodovima u naravnoj veličini. Autor je udžbenika Hidrodinamika broda II (1988), Upravljivost broda (1992) i Propulzija broda (2012).

Sambolek, Miroslav
Brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Opći podatci
Ime
Miroslav
Prezime
Sambolek
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 12. 03. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 05. 2011.
Povezane osobe
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje