Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2018.

Savin, Nikolaj Nikolajevič (Kaluška gubernija, Rusija, 1877 − ?), tehnološki inženjer, osnivač i prvi predstojnik Zavoda za mehaničku tehnologiju Tehničke visoke škole u Zagrebu.

Diplomirao je na Tehnološkom institutu u Sankt Peterburgu 1900., gdje je potom radio na pomorskom odjelu Baltičkoga brodograđevnog i mehaničkog zavoda. Na Politehničkom institutu u Sankt Peterburgu bio je od 1904. asistent, od 1905. vodio je tečaj Mehaničke tehnologije i bio voditelj Laboratorija za tehnologiju metala. Disertaciju za pristava mehaničke tehnologije obranio je 1909., te je na novootvorenom Strojarskom fakultetu iste godine postao izvanredni, a od 1911. redoviti profesor. Održavao je nastavu i na Ženskom politehničkom institutu te od 1912. uređivao Vjesnik inženjera; u razdoblju 1914−15. bio je konzultant Putilove tvornice i Obuhovskog zavoda u Petrogradu, potkraj 1915. sudjelovao je u organizaciji vojno-tehničkih objekata i bio voditelj Mehaničkog odjela Sveruske centralne uprave. U veljači 1917. postao je pomoćnik ministra trgovine i industrije Privremene vlade, a tu je dužnost obnašao do revolucionarnih zbivanja u listopadu, kada je izbjegao na jug Rusije. Sudjelovao je 1918−19. u organizaciji politehničkog instituta u Odesi, gdje je bio redoviti profesor.

Godine 1920. preselio se u Zagreb, gdje je do 1929. predavao na Tehničkoj visokoj školi (od 1926. Tehnički fakultet) kolegij Radni strojevi. Bio je osnivač 1922. i prvi predstojnik Zavoda za mehaničku tehnologiju (danas Zavod za tehnologiju → Fakulteta strojarstva i brodogradnje).

Napisao je više skripta, boršura i knjiga iz tehnologije obradbe metala.

Savin, Nikolaj Nikolajevič
Tehnološki inženjer, osnivač i prvi predstojnik Zavoda za mehaničku tehnologiju Tehničke visoke škole u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Nikola Nikolajevič
Prezime
Savin
Mjesto i datum rođenja
Kaluška gubernija (Rusija), 1877.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje