Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Ščap, Dragutin (Poljanski Lug, 26. VII. 1943), strojarski inženjer, stručnjak za optimiranje mehanizama i nosivih konstrukcija.

Diplomirao je 1967., magistrirao 1974. te doktorirao 1979. disertacijom Doprinos kinetostatičkoj analizi i sintezi štapnih mehanizama (mentor → O. Muftić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1971. radio je na Fakultetu, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 1992. Predavao je kolegije Teorija mehanizama i Prenosila i dizala, te uveo i predavao kolegije Projektiranje transportnih uređaja, Optimiranje konstrukcija i Žičare. Bio je voditelj Laboratorija za dinamiku strojeva i mehanizama (1976–79), Katedre za prenosila i dizala (1997–2005), predstojnik Zavoda za motore i transportna sredstva (1997–2001., 2005–08) i voditelj smjera Teorija konstrukcija na poslijediplomskom studiju (1999–2002) Fakulteta. Prvi rektor Tehničkog veleučiliša u Zagrebu bio je od 1998. do 2006. Umirovljen je 2013.

Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa je optimiranje u sintezi mehanizama i projektiranju konstrukcija transportnih sredstava. Autor je udžbenika Prenosila i dizala (1988).

Ščap, Dragutin

Strojarski inženjer, stručnjak za optimiranje mehanizama i nosivih konstrukcija.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Ščap
Mjesto i datum rođenja
Poljanski Lug kraj Vrbovca, 26. 07. 1943.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje