Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Šerman, Nikola (Zagreb, 29. V. 1938), strojarski inženjer, stručnjak za dinamiku i regulaciju procesa energetskih postrojenja.

Diplomirao je 1963., magistrirao 1970. te doktorirao 1978. disertacijom Prilog metodici redukcije matematičkih modela dinamičkih sistema s raspodijeljenim parametrima (mentor → A. Vučetić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je u poduzeću Jugoturbina u Karlovcu (1963–65). Od 1965. predavao je na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 1984. Umirovljen je 2008. Utemeljio je i razvio niz kolegija iz područja dinamike i regulacije, usmjerenih na problematiku procesno-energetskih postrojenja. Bio je predstojnik Zavoda za energetska postrojenja (1990–2002) te prodekan (1980–82., 1992–94) Fakulteta.

Njegova znanstvena djelatnost obuhvaća dinamiku i regulaciju procesa u energetskim postrojenjima, posebice primjenu matematičkoga modeliranja i simulacije. Rješavao je mnogobrojne tehničke probleme u termoenergetskim postrojenjima (TE Rijeka, TE Sisak, TE Plomin i dr.) te izradio ili vodio izradbu većega broja stručnih studija i elaborata s prijedlozima konkretnih tehničkih rješenja. Autor je udžbenika Osnovi teorije linearnih dinamičkih sistema (1970) i skriptâ Uvod u teoriju linearnih dinamičkih sistema (1973). Član je HATZ-a od 1998. Dobitnik je Nagrade HAZU-a 1999. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno mu je 2009.

Šerman, Nikola

Strojarski inženjer, stručnjak za dinamiku i regulaciju procesa energetskih postrojenja.

Opći podatci
Ime
Nikola
Prezime
Šerman
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 05. 1938.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje