Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Sigurnost, znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz sigurnost čovjeka u njegovoj radnoj i životnoj okolini. Izlazi od 1959. različitim ritmom, danas četiri puta na godinu. U početku je izlazio pod naslovom Sigurnost u pogonu, a od 1972. nosi današnji naziv. Od 1990. nosi današnje usporedne podnaslove Časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini / Journal for the safety in the work organisation and living environment. Pokrenuo ga je i isprva izdavao zagrebački Institut za sigurnost (1959–81), poslije su ga izdavali zagrebački Zavod za nakladničku djelatnost iz sigurnosti na radu (1981–87) i zagrebačka Viša tehnička škola za sigurnost pri radu i zaštitu od požara (→ Visoka škola za sigurnost; 1987–88), a danas ga izdaje Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti u Zagrebu (od 1988).

Naslovnica prvoga broja časopisa Sigurnost u pogonu, 1959.

Časopis je u početku izlazio tri (1959–60), a poslije šest (1960–65) i dvanaest puta na godinu (1965–71). Od 1972. izlazi četiri puta na godinu. Najstariji je znanstveno-stručni časopis koji objavljuje radove te tematike u Hrvatskoj. Tematska područja radova koje objavljuje su zaštita na radu, zaštita od požara, sigurnost u prometu, zaštita okoline i medicina rada. Objavljuje znanstvene i stručne te druge radove (mišljenja, komentare, prikaze i iskustva inspekcije rada, službi zaštite na radu, službi zaštite od požara i dr.) na hrvatskome jeziku (sa sažetcima na engleskome jeziku). Časopis je indeksiran u više međunarodnih baza podataka, a od 2006. dostupan je i na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Sigurnost
Ivan Malčić i Miroslav Pintar 1959–62.
Stevo Vujaković 1962–65.
Marijan Logar 1966–71.
Antonija Ivić 1972–86.
Tinka Katić 1986–87.
Željko Jakšić 1987.
Dinko Stary 1987–88.
Marina Marinović-Rajković 1988–90.
Lidija Švagel 1990–91.
Nenad Kacian 1991–93.
Krunoslav Rakoš 1993.
Krešimir Telebec 1993–95.
Ljubica Dunaj Mutak 1995–96.
Krešimir Telebec 1996–2015.
Željko Sven Bukovski od 2015.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Sigurnost. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Sigurnost
Naslovnica časopisa Sigurnost, 2017., Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb

Znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz sigurnost čovjeka u njegovoj radnoj i životnoj okolini.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1959.
Prijašnji nazivi

Sigurnost u pogonu (1959–72)

Sigurnost (od 1972)


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje