Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2021.

Sipos, László (Bečej, Srbija, 15. XI. 1943), kemijski inženjer, stručnjak za postupke pročišćavanja voda.

Diplomirao je 1962. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; FKIT) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1974. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu disertacijom Oksidacijsko-redukcijski procesi i ravnoteže uranovih iona u vodenim otopinama. Znanstveno se usavršavao u Institutu za fundamentalne probleme u kemiji Sveučilišta u Varšavi (1969–70). U Zagrebu je od 1967. radio u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, od 1982. bio je voditelj Laboratorija za sanitarnu kemiju Građevinskoga fakulteta te je od 1988. radio u Zavodu za opću i anorgansku kemiju FKIT-a, od 2003. kao redoviti profesor; umirovljen je 2013. Predavao je kolegije Opća i anorganska kemija, Pilot-postrojenja i projektiranje postupaka pročišćavanja voda, Procesi pročišćavanja voda i dr. Bio je predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju (2001–13). Znanstveno se bavi istraživanjem elektrokemijskih redoks-procesa, razvojem i primjenom elektroanalitičkih metoda određivanja i karakterizacije tragova metala u okolišu te obradbom pitkih i otpadnih voda. Autor je triju patenata i pet tehničkih unapređenja, više od 70 elaborata i tehnoloških projekata. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu je od 2018.

Sipos, Laszlo

Kemijski inženjer, stručnjak za postupke pročišćavanja voda.

Opći podatci
Ime
László
Prezime
Sipos
Mjesto i datum rođenja
Bečej (Srbija), 15. 11. 1943.
Povezane ustanove
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Građevinski fakultet u Zagrebu,
Institut “Ruđer Bošković”

Kategorije i područja
Kategorija