Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Skalicki, Božidar (Zagreb, 16. VI. 1932 – Zagreb, 11. VI. 2020), elektrotehnički inženjer, stručnjak za primjenu elektrotehnike u strojarstvu.

Na Elektrotehničkome fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva) diplomirao je 1958., a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje magistrirao je 1969. i doktorirao 1986. disertacijom Istraživanje s iznalaženjem podesnih karakteristika složenog sistema posmičnog pogonskog sklopa numerički upravljanog alatnog stroja (mentor → R. Zdenković). Radio je u poduzećima Brown-Boveri u Švicarskoj (1958−59) te Rade Končar u Zagrebu (1960−62). Od 1963. radio je na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu, poslije Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je od 1988. izvanredni profesor. Predavao je kolegije Električni strojevi, Elektromotorni pogoni i Brodski električni uređaji. Bio je voditelj Laboratorija za elektrotehniku, Katedre za strojarsku automatiku i Zavoda za automatiku i mjernu tehniku, te prodekan (1990−92). Umirovljen je 1995. Autor je udžbenika Elektrotehnika u strojarstvu. Elektromotorni pogoni (1976., 1988) te suautor udžbenika Brodski električni uređaji (2000., 2008) i Električni strojevi i pogoni (2005).

Skalicki, Božidar
Elektrotehnički inženjer, stručnjak za primjenu elektrotehnike u strojarstvu.

Opći podatci
Ime
Božidar
Prezime
Skalicki
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 16. 06. 1932.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje