Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Škrtić, Ivan (Gornji Velemerić, kraj Tušilovića 28. I. 1948), strojarski inženjer, konstruktor i inovator.

Višu tehničku strojarsku školu završio je u Karlovcu 1971., Visoku tehničku strojarsku školu u Mariboru 1978., a magistrirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1988. Od 1967. radio je u tvornici Jugoturbina u Karlovcu, gdje je bio konstruktor pumpi, inženjer za dinamiku i čvrstoću strojeva te voditelj odjela za dinamiku i čvrstoću strojeva. U ENIN – Energetskom institutu u Karlovcu bio je direktor (1991−94). U poduzeću Alstom u Karlovcu od 1995. bio je voditelj odjela konstrukcija i tehničkih proračuna. Od 1974. radio je na Višoj tehničkoj strojarskoj školi u Karlovcu (danas Veleučilište Karlovac), gdje je predavao kolegije Mehanika i Nauka o čvrstoći.

Područja su njegova stručnoga rada projektiranje, konstruiranje i dijagnosticiranje kvarova postrojenja, posebice energetskih. Autor je i suautor nekoliko izuma: kondenzacijske parne turbine s dva regulirana oduzimanja, snage 66 MW, sigurnosne dijafragme za parne turbine i zakretne dijafragme. Autor je knjige Algoritam višeravninskog uravnoteživanja rotora turbostrojeva u vlastitim ležajima (s B. Orčićem, V. Lepetićem i R. Zobecom, 1983).

Škrtić, Ivan
Strojarski inženjer, konstruktor i inovator.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Škrtić
Mjesto i datum rođenja
Gornji Velemerić, 28. 01. 1948.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje