Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Smojver, Ivica (Požega, 7. II. 1964), strojarski inženjer, stručnjak za zrakoplovne konstrukcije i raketnu tehniku.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1988., magistrirao 1994. te doktorirao 1999. disertacijom Delaminacija višeslojnih kompozitnih materijala pod djelovanjem poprečnog udarnog presjeka (mentor → I. Alfirević). U Zagrebu je radio (1988−91) na Visokim vojno-tehničkim školama Kov JNA (→ Centar vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak) na Katedri raketne tehnike, a od 1991. radi na FSB-u, kao redoviti profesor od 2012. Predaje kolegije Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija, Ekonomika zrakoplovnih konstrukcija, Kompozitne zrakoplovne konstrukcije, Konstrukcija zrakoplova I te Mehanika kompozitnih materijala. Bio je voditelj Laboratorija za numeričku mehaniku (1995−2002), osnivač je (2009) i voditelj Projektnoga laboratorija za numeričko modeliranje oštećenja u zrakoplovnim konstrukcijama, bio je voditelj Katedre za aerodinamiku (2004−16), a od 2016. voditelj je Katedre za zrakoplovne konstrukcije. Od 2017. na studiju Vojnog inženjerstva u Zagrebu (→ Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman) predaje kolegije Raketna tehnika, Raketno naoružanje PZO te Poznavanje i tehnologija održavanja klasičnog raketnog naoružanja.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa problemi delaminacije višeslojnih kompozita, zrakoplovne konstrukcije, raketna tehnika te mehanička oštećenja i numeričko modeliranje oštećenja u zrakoplovnim konstrukcijama.

Smojver, Ivica
Strojarski inženjer, stručnjak za zrakoplovne konstrukcije i raketnu tehniku.


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje