Autor: K. Kužić
Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Središte za obuku HRM, obrazovna ustanova Hrvatske ratne mornarice za obuku časničkoga i dočasničkoga kadra, osnovana 1992. u Splitu kao Mornarički nastavni centar. Nastavlja dugogodišnju tradiciju vojnopomorskoga školstva na području Hrvatske.

Prije osamostaljenja Hrvatske, obrazovanje vojnopomorskih dočasnika i časnika provodilo se u → Centru visokih vojnih škola ratne mornarice Maršal Tito (CVVŠ) u Splitu. Na samom početku Domovinskoga rata kratki mornarski tečajevi održavali su se 1991. u Pločama te 1992. u Puli. Nakon toga pokrenuta je obuka na taktičkoj razini, koju je provodio novoosnovani HRM. Kako bi se rasteretilo zapovjedništvo i operativne jedinice, u vojarni Sv. Nikola (pomorska baza Lora), osnovan je 1992. Mornarički nastavni centar. Pružao je mogućnost izobrazbe na četiri razine: temeljnoj, specijalističkoj, naprednoj i zapovjedno-stožernoj, a nastavni kadar su većinom činili bivši pomorski časnici i dočasnici te predavači CVVŠ-a. Osim općevojnih i vojnostručnih predmeta, održavali su se specijalistički tečajevi, topničko-raketni, minsko-protuminski, podmorničko-protupodmornički, veze, tečaj obalne službe motrenja i obavještavanja i brodostrojarski tečaj. Promjenom sustava vojne izobrazbe, 1997. ustrojena su tri granska učilišta, pa tako i Učilište HRM-a, svako sa svojim časničkim i dočasničkim školama. Učilišta su iste godine ujedinjena u sklopu Hrvatskoga vojnog učilišta, ali zadržavši dotadašnje lokacije (Učilište HRM-a u Lori).

Od 2002. granska su učilišta podređena zapovjedništvima grana, odn. Zapovjedništvu za izobrazbu i obuku HRM-a Petar Krešimir IV., a sva su zapovjedništva podređena Zapovjedništvu za združenu izobrazbu i obuku. Školovanje je 1992−2008. završilo 757 časnika te 952 dočasnika. U sastavu Zapovjedništva 2003. osnovano je Središte za odgoj i obuku mornara, gdje ih se do 2008. obrazovalo nekoliko tisuća.

Naziv Centra 2008. promijenjen je u Središte za obuku HRM-a. Ono je danas temeljna ustrojstvena cjelina HRM-a koja ima zadaću obučavanja mornara po ugovoru, kadeta te časničkoga i dočasničkoga kadra. U Središtu je moguća istodobna obuka do 200 polaznika. Nastavni planovi i programi izrađuju se u suradnji s → Hrvatskim vojnim učilištem Dr. Franjo Tuđman. Provodi i 30 različitih tečajeva, poput pripremnoga tečaja za mirovne misije, tečaja za ovlaštene osobe Obalne straže RH. Sveukupno je za polaznike uređeno devet specijalističkih kabineta: minsko-protuminskog te protupodmorničkog oružja, brodostrojarstva, brodske elektroenergetike, navigacije, pomorstva, radarske tehnike, signalnih sredstava te topničko-raketni, dva poligona, simulator te informatička učionica. Središte raspolaže s pet čvrstih školskih plovila i nekoliko gumenih čamaca za provedbu praktičnoga dijela obuke u širem akvatoriju. Njegov je sastavni dio i Odjel za obuku ronilaca, ustrojen 2008., koji provodi temeljni i napredni tečaj ronjenja, tečaj za voditelja ronjenja, za rukovanje aparatom za davanje kisika unesrećenom roniocu, za vojne kompresoriste, tečaj za ronjenje u nepovoljnim uvjetima i druge tečajeve. Obuku je prošlo više od 500 pripadnika Oružanih snaga RH.

Osim u Središtu, školovanje za potrebe HRM-a provodi se i u suradnji sa Sveučilištem u Splitu. Vojno pomorstvo petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, koji se od 2017. provodi na Pomorskome fakultetu u Splitu, za školovanje budućih časnika nautičara i brodostrojara HRM-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

K. Pribilović: Centar visokih vojnih škola ratne mornarice Maršal Tito. Split, 1985.

Povjesnica Hrvatske ratne mornarice. Split, 2011. str. 378−393.

Središte za obuku HRM

Obrazovna ustanova Hrvatske ratne mornarice za obuku časničkoga i dočasničkoga kadra, osnovana 1992. u Splitu kao Mornarički nastavni centar.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1992.
Prijašnji nazivi

Mornarički nastavni centar (1992–97)

Učilište Hrvatske ratne mornarice (1997–97)

Hrvatsko vojno učilište (1997–2008)

Središte za obuku Hrvatske ratne mornarice (od 2008)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje