Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Stanković, Predrag (Beograd, 12. IX. 1934 – Rijeka, 23. X. 2000), pravnik, stručnjak za plovidbeno pravo.

Diplomirao je 1957. i magistrirao 1971. na Pravnom fakultetu u Zagrebu te doktorirao u Novome Sadu 1975. disertacijom Spašavanje posebni institut plovidbenog prava. Od 1960. bio je asistent, od 1986. redoviti profesor na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (→ Pomorski fakultet u Rijeci), gdje je predavao pomorskopravne i prometnopravne kolegije. Dekan Fakulteta bio je u dva mandata (1974–76. i 1980–82), a 1984–87. bio je rektor Sveučilišta u Rijeci. Predavao je i na Pomorskome fakultetu u Kotoru (1987–89), Višoj pomorskoj školi u Piranu (1978–82. i 1992–93), Ekonomskome fakultetu u Rijeci (1992–95), Pravnome fakultetu u Rijeci (1992–95), te na Svjetskom pomorskom sveučilištu (World Maritime University) u Malmöu (1983–97) i Međunarodnoj pomorskoj akademiji (International Maritime Academy) u Trstu (1994–97). Znanstveno i stručno bavio se plovidbenim pravom, posebice u slučaju sudara, havarija i spašavanja na moru. Autor je više knjiga, od kojih su važnije: Spasavanje u plovidbenom pravu Jugoslavije (1976), Pomorske havarije (1982), Pravo integralnog i multimodalnog transporta (1987), Saobraćajno pravo (1990., sa S. Carićem).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1949 – 2009. Rijeka, 2009., str. 180–181.

Stanković, Predrag
Pravnik, stručnjak za plovidbeno pravo.

Opći podatci
Ime
Predrag
Prezime
Stanković
Mjesto i datum rođenja
Beograd (Srbija), 12. 09. 1934.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 23. 10. 2000.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje