Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Steiner, Sanja (Zagreb, 28. IV. 1964), prometna inženjerka, stručnjakinja za strategijsko prometno planiranje.

Na Fakultetu prometnih znanosti (FPZ) u Zagrebu diplomirala je 1988., na Pomorskome fakultetu u Rijeci magistrirala 1995. te na FPZ-u doktorirala 1998. disertacijom Model programa sigurnosti zračnog prometa u Hrvatskoj (mentor → Ž. Radačić). Na FPZ-u radi od 1988., od 2005. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Sigurnost zračnog prometa, Planiranje u zračnom prometu i Upravljanje zračnom plovidbom. Bila je voditeljica Katedre za tehniku zračnog prometa (1995–2001), predstojnica Zavoda za projekte i vanjsku suradnju (2000–04), a u Zavodu za zračni promet predstojnica je od 2005. Od 2017. upraviteljica je Zavoda za promet HAZU-a.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa strategijsko prometno planiranje, prometna politika i sigurnost u zračnome prometu te upravljanje međunarodnim prometnim tokovima. Zaslužna je za uspostavu Jadranskoga koridora kroz hrvatski zračni prostor, koji je 2000. uključen u sastav europske mreže zračnih putova. Autorica je udžbenika Elementi sigurnosti zračnog prometa (1998), Elementi prometne politike (2006) i Zrakoplovna prijevozna sredstva I (s A. Vidovićem i I. Bajor, 2009).

Steiner, Sanja
Prometna inženjerka, stručnjakinja za strategijsko prometno planiranje.

Opći podatci
Ime
Sanja
Prezime
Steiner
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 28. 04. 1964.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje