Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Terze, Zdravko (Varaždin, 3. III. 1966), strojarski inženjer, stručnjak za dinamiku mehaničkih i konstrukcijskih sustava.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1991., magistrirao 1994. te doktorirao 1996. disertacijom Primjena dinamike sustava krutih tijela na proučavanje čovjekova gibanja (mentor → O. Muftić). Na Fakultetu radi od 1991., kao redoviti profesor od 2010. Predaje kolegije Aeroplastičnost, Konstrukcija zrakoplova II, Dinamika konstrukcijskih sustava, Dinamičko modeliranje i simulacije konstrukcijskih sustava, Numeričke metode dinamike konstrukcijskih sustava, Svemirske letjelice. Bio je predstojnik Zavoda za zrakoplovstvo (2001−10) te je voditelj Katedre za dinamiku letjelica od 2004.

Područja njegova znanstvenoga interesa uključuju dinamiku mehaničkih i konstrukcijskih sustava, zrakoplovnih konstrukcija, satelita i svemirskih konstrukcija; nelinearnu dinamiku i geometrijsku mehaniku, matematičko modeliranje i numeričke metode, računalnu aeroelastičnost, robotiku i mehatroniku. Voditelj je više međunarodnih i domaćih projekata, autor knjige Multibody Dynamics, Computational Methods and Applications (2014) te pozvani urednik časopisa ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (2015). Od 2011. član je te od 2013. dopredsjednik i predsjednik Znanstvenoga vijeća HATZ-a.

Terze, Zdravko

Strojarski inženjer, stručnjak za dinamiku mehaničkih i konstrukcijskih sustava.

Opći podatci
Ime
Zdravko
Prezime
Terze
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 03. 03. 1966.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje