Objavljeno:
Ažurirano: 5. siječnja 2021

Timet, Stjepan (Zagreb, 20. X. 1860 – Zagreb, 16. IV. 1909), političar; borac za poboljšanje socijalnog položaja tipografa potkraj XIX. st.

Po profesiji tipograf, započeo je djelovati kao slagarski naučnik u listu Narodne novine u Zagrebu. Od 1882. bio je član odbora, a 1897–1909. poslovođa u Hrvatskom tipografskom društvu te urednik strukovnih listova Tipografija (1885–86) i Hrvatski tipograf (1898–99). Godine 1898–1909. bio je ravnatelj Prve hrvatske radničke tiskare. Zauzimao se za poboljšanje socijalnog položaja tipografa te je 1892–93. inicirao štrajk knjigotiskara u Zagrebu. Godine 1893. pokušao je osnovati tipografsko društvo u Sarajevu, ali je bio optužen kao socijalist i protjeran iz BiH. Politički orijentiran prema pravaštvu, prigodom raskola Stranke prava 1895. priklonio se Josipu Franku te je kao član Čiste stranke prava (od 1904. Starčevićeva hrvatska stranka prava) 1898–1909. bio gradski zastupnik Zagreba.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Oštrić: Veze i suradnja između tipografa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog tipografskog društva do 1903. godine. Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta Sarajevo, 7(1971) 7, str. 163–182.

Timet, Stjepan

Političar; borac za poboljšanje socijalnog položaja tipografa potkraj XIX. st.

Opći podatci
Ime
Stjepan
Prezime
Timet
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 20. 10. 1860.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 04. 1909.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje