Objavljeno:
Ažurirano: 22. studenoga 2018

Topolnik, Dražen (Zagreb, 20. IX. 1926 − Zagreb, 19. IV. 2014), građevinski inženjer, stručnjak za cestovni promet.

Na građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Građevinski fakultet) diplomirao je 1953., a na ljubljanskom fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju doktorirao 1980. disertacijom Prilog postupcima proračuna propusne moći cesta kroz kritičku analizu u svijetu poznatih metoda i eksperimenata vršenih u Jugoslaviji. Radeći u Inženjerskom projektnom zavodu u Zagrebu 1953−69., projektirao je prometnice, mostove i tunele. U Institutu građevinarstva Hrvatske radio je 1969−77., najprije kao savjetnik, a poslije šef Zavoda za studije i projektiranje. U Samoupravnoj interesnoj zajednici za ceste Hrvatske bio je voditelj odjela za standard, studije i projekte (1977−82). Honorarni profesor na Višoj građevinskoj tehničkoj školi u Zagrebu bio je 1966−78. Na Fakultetu prometnih znanosti radio je od 1982., kao redoviti profesor od 1987. Predavao je kolegije Inženjerske konstrukcije, Teorije prometnog toka, Prostorno i prometno planiranje te Ceste I i II. Umirovljen je 1999.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila razvoj gradskoga prometa, cestovne mreže, teorija prometnoga toka, prometna politika i strategijsko planiranje razvoja. Proučavao je problem povezanosti razvoja prometnica i ekologije, a poseban doprinos dao je radom na utvrđivanju prometnih koridora područja RH i BiH. Autor je udžbenika Kapacitet drumskih saobraćajnica (s Lj. Kuzovićem, 1989), Infrastruktura cestovnog prometa I, II (s J. Božičevićem, 1996). Bio je član emeritus HATZ-a od 2001. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno mu je 2004.

Topolnik, Dražen
Građevinski inženjer, stručnjak za cestovni promet.

Opći podatci
Ime
Dražen
Prezime
Topolnik
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 20. 09. 1926.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 04. 2014.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet prometnih znanosti,
Institut građevinarstva Hrvatske

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje