Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

Transactions on Maritime Science (ToMS), znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo, a koji od 2012. izlazi dva puta na godinu. Izdaje ga → Pomorski fakultet u Splitu.

Sljednik je Zbornika radova Visoke pomorske škole u Splitu (izlazio od 2000. do 2005). Časopis donosi znanstvene članke vezane uz različite aspekte pomorstva (pomorsko inženjerstvo i navigaciju, ekologiju, ribarstvo, transport, zakonske regulative i srodna područja) te prikaze važnijih radova, knjiga i događaja iz područja pomorskih znanosti. Potpomaže znanstvenu suradnju sa studentima, a njihovi stručno ocijenjeni radovi izlaze u zasebnoj rubrici. Časopis povremeno objavljuje dvojezičnu (na hrvatskom i engleskom jeziku) rubriku Umjetnički eksperimenti. Svi ostali članci objavljuju se isključivo na engleskom jeziku. Objavljuje se u tiskanom i u elektroničkom obliku (od 2012. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH). Glavni urednik časopisa od 2012. je Ivica Kuzmanić.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Kuzmanić: Editor’s Word. Transactions on Maritime Science, 1(2012) 1, str. 4.

Mrežne poveznice

Transactions on Maritime Science

Transactions on Maritime Science. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Transactions on Maritime Science
Naslovnica prvoga broja znanstvenog časopisa Transactions on Maritime Science (ToMS), 2012., Pomorski fakultet, Split

Znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo, a koji od 2012. izlazi dva puta godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Split
Početak izlaženja
2012.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje