Objavljeno: .
Ažurirano: 12. srpnja 2022.

Trattner, Johann Thomas von (Jormannsdorf, Austrija, 11. XI. 1717 – Beč, 31. VII. 1798), austrijski tiskar i nakladnik, jedan od najvećih tiskara Habsburške Monarhije.

Nakon što je izučio tiskarsko umijeće u Bečkom Novom Mjestu, od 1739. živio je u Beču, gdje je isprva radio u tiskari Johanna Petera von Gehlena, a 1748. osnovao je vlastitu tiskaru. Uz pomoć baruna Gerarda van Swietena postao je 1751. dvorski knjižar, a 1754. dvorski tiskar. Tada je dobio pravo tiskanja školskih knjiga te je ubrzo potom počeo otvarati podružnice u cijeloj Habsburškoj Monarhiji. Godine 1771. osnovao je i vlastitu tvornicu papira u Ebergassingu. Nakon što je u Varaždinu 1773. otvorio tiskaru, dano mu je isključivo pravo na tisak kalendara i školskih knjiga u cijeloj Hrvatskoj u trajanju od 20 godina. Godine 1774. kupio je i preselio u Varaždin kaptolsku tiskaru iz Zagreba koja je nakon smrti njezina voditelja Antuna Jandere loše poslovala, a za upravitelja varaždinske tiskare postavio je njezina dotadašnjeg zaposlenika → Josipa Karla Kotschea. Nakon velikog požara u Varaždinu 1776., tiskaru je preselio u Zagreb. Tiskao je knjige na hrvatskom jeziku i prve novine u hrvatskim krajevima Kroatischer Korrespondent (1789). Nakon što mu je istekao privilegij za tisak kalendara i školskih knjiga, prodao je 1794. tiskaru biskupu Maksimilijanu Vrhovcu.


Ostali podatci
Što pročitati?

T. Puškadija-Ribkin: Trattnerova tiskara i knjižara u Varaždinu, a zatim u Zagrebu. Kaj, 33(2000) 1–2, str. 27–49.

A. Jembrih: Johann Thomas Edler von Trattner i njegovo značenje u tiskarstvu, nakladništvu i knjižarstvu Austrije i Hrvatske XVIII. stoljeća. Gazophylacium, (2003) 1–2, str. 40–59.

Trattner, Johann Thomas von
Naslovnica prvoga broja novina Kroatischer Korrespondent, 1789., NSK, RVII-8°-2.

Austrijski tiskar i nakladnik; jedan od najvećih tiskara Habsburške Monarhije.

Opći podatci
Ime
Johann Thomas
Prezime
Trattner
Mjesto i datum rođenja
Jormannsdorf (Austrija), 11. 11. 1717.
Mjesto i datum smrti
Beč (Austrija), 31. 07. 1798.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje