Objavljeno: .
Ažurirano: 6. veljače 2020.

Turina, Srećko (Sušak, 17. I. 1931 – Zagreb, 23. VI. 2011), kemičar, stručnjak za kromatografiju.

Diplomirao je 1955. na kemijskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1959. na Tehnološkom fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu disertacijom Mogućnost primjene plinske kromatografije na određivanje sumpora.

Radio je kao honorarni asistent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Tehnološkoga fakulteta (1955–57) te u Tvornici alatnih strojeva Prvomajska u Zagrebu kao voditelj kemijskoga laboratorija (1958–65).

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) bio je znanstveni suradnik na Katedri za metale od 1965., a znanstveni savjetnik od 1982. Umirovljen je 1993. Na Tehnološkome fakultetu predavao je kolegije Specijalne metode kemijske analize i Kromatografija, a na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Kromatografske metode analize. Bio je gostujući predavač na sveučilištima u Londonu (Chelsea Collegeu of Science and Technology) i Loughboroughu (Loughborough College of Technology) te na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci. Kao voditelj kemijsko-analitičkoga laboratorija Zavoda za materijale pri FSB-u, za određivanje struktura slitina, uz kromatografske, razvijao je i spektografske tehnike, a za analizu spektrograma koristio se računalima. Uveo je novu metodu analize metala Monte Carlo, potaknuo razvoj plošne kromatografije u Hrvatskoj i razvio vlastiti model kromatografskoga razdvajanja na tankom sloju koji je najpoznatiji svjetski teorijski kromatografičar Friedrich Geiss uvrstio u svoju knjigu Osnove tankoslojne kromatografije (Fundamentals of Thin-Layer Cromatography, 1987).

Autor je prve knjige o kromatografiji u nas (Tankoslojna kromatografija, 1984) te jedan od suautora Kromatografskoga nazivlja (1978) i Plošne kromatografije (s M. Medić-Šarić i M. Kaštelan-Macan, 2006).

Bio je istaknuti član kromatografskih, kemijskih i računalnih odbora, komisija i sekcija te jedan od utemeljitelja časopisa Strojarstvo. Među prvima je radove objavljivao u vodećim specijaliziranim publikacijama Journal of Chromatography, Chromatographia, Analytical Chemistry i Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie. Za znanstveni rad u području ispitivanja materijala dobio je 1981. Nagradu »Nikola Tesla«.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 191.

M. Kaštelan-Macan: Srećko Turina. Učitelj i prijatelj. Zagreb, 2013.

Turina, Srećko
Naslovnica knjige Tankoslojna kromatografija, Srećko Turina, 1984.

Kemičar, stručnjak za kromatografiju.

Opći podatci
Ime
Srećko
Prezime
Turina
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 17. 01. 1931.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 23. 06. 2011.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija