Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Turkalj, Goran (Rijeka, 5. V. 1965), strojarski inženjer, stručnjak za numeričku mehaniku konstrukcija.

Na Tehničkome fakultetu u Rijeci diplomirao je 1990., magistrirao 1996. te doktorirao 2000. disertacijom Nelinearna analiza stabilnosti tankostjenih grednih struktura (mentor → J. Brnić). Karijeru je započeo kao projektant u ljevaonici tvornice Torpedo u Rijeci (1990) te radom u Hrvatskim željeznicama kao voditelj održavanja vučnih vozila (1990–92). Od 1993. radi na Tehničkome fakultetu u Rijeci, od 2007. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Računarska analiza konstrukcija, Čvrstoća konstrukcija, Mehanika i elementi konstrukcija, Nelinearna analiza konstrukcija, Stabilnost konstrukcija. Bio je voditelj stručnoga studija strojarstva (2002–03) te Laboratorija za numeričku analizu konstrukcija (2004–10), a od 2002. vodi Katedru za čvrstoću konstrukcija te od 2010. Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija. Bio je dekan u dvama mandatima (2010–16).

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuju računarsku mehaniku, stabilnost konstrukcija te numeričko modeliranje grednih i okvirnih konstrukcija. Autor je udžbenika Nauka o čvrstoći I−II (2004−06., s J. Brnićem) te dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost 2005.

Turkalj, Goran

Strojarski inženjer, stručnjak za numeričku mehaniku konstrukcija.

Opći podatci
Ime
Goran
Prezime
Turkalj
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 05. 05. 1965.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje