Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Ulmansky, Sava (Zagreb, 3. I. 1886 – Trahütten, Austrija, 1947), agronom, istraživač autohtonih pasmina domaćih životinja.

U Beču je završio Visoku školu za kulturu tla (Hochschule für Bodenkultur), na kojoj se 1910. zaposlio kao asistent. Doktorirao je 1911. disertacijom Studie über die Abstammung des Ŝiŝkaschweines. Nakon osnutka Gospodarsko-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1920. zaposlio se na njegovu Gospodarskom odjelu (→ Agronomski fakultet), a kao jedan od prvih njegovih profesora predavao je kolegije Stočarstvo i Mljekarstvo. Na Gospodarskom odjelu osnovao je i bio predstojnik Zavoda za živinogojstvo (1920–31; danas Zavod za opće stočarstvo). Bio je dekan Fakulteta (1922–23). Umirovljen je 1933.

Sudjelovao je u izradbi prvoga fakultetskog nastavnog plana i programa, pokrenuo je istraživanja svojstava raznih autohtonih pasmina domaćih životinja (tjelesna građa, oblici vimena, prinos i kakvoća vune, mliječnost i masnoća mlijeka, rast i prirast) kojima je pridonio definiranju pasmina svinje (šiška), goveda (buša) i ovce (cigaja). Bio je član upravnog odbora Bibliografskoga zavoda koji je u Zagrebu objavio Narodnu enciklopediju srpsko-hrvatsko-slovenačku. U njoj je surađivao na člancima iz stočarstva (3. sv., 1928. i 4. sv., 1929).


Ostali podatci
Što pročitati?

Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet 1919. – 2019. Zagreb, 2019., str. 167.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Ulmansky Sava

Ulmansky, Sava

Agronom, istraživač autohtonih pasmina domaćih životinja.

Opći podatci
Ime
Sava
Prezime
Ulmansky
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 01. 1886.
Mjesto i datum smrti
Trahütten (Austrija), 1947.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje