Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Urbany, Marijan (Graz, 3. IV. 1915 − Rijeka, 9. VII. 1998), prevoditelj i leksikograf, stručnjak za pomorsko nazivlje na hrvatskom i engleskome jeziku.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1941. diplomirao je engleski, francuski i njemački jezik te povijest južnoslavenskih književnosti, a doktorirao 1979. disertacijom Leksička i sintaktička svojstva i stilske osobitosti engleskoga poslovnog jezika. Od 1941. radio je na državnim trgovačkim i pomorskim akademijama u Karlovcu, Dubrovniku i Zagrebu, te 1946−59. na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu (danas Ekonomski fakultet). Na Višoj pomorskoj školi u Rijeci, poslije Fakultet za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u Rijeci), predavao je engleski jezik od 1959. te je izabran u zvanje izvanrednoga profesora. Bio je voditelj Katedre za strane jezike u dvama mandatima te član Savjeta Fakulteta (1978−80). Od 1969. predavao je i na Ekonomskome fakultetu u Rijeci, gdje je bio osnivač i u dvama mandatima predstojnik Odjela stranih jezika za stručne prevodioce i dopisnike, tada prve sveučilišne ustanove za takvo obrazovanje u Hrvatskoj.

Bavio se proučavanjem i znanstvenom obradbom hrvatskog i engleskoga nazivlja u gospodarstvu i pomorstvu. Bio je među prvim autorima znanstvenih radova te priručnika, udžbenika i rječnika iz tih područja. Među njima se ističu Engleska početnica za trgovačke škole (1946), Englesko trgovačko dopisivanje (1947), An Easy Way to Business English (1953), First Steps in Business English (1958) i Business Letters in English (1975−95), Englesko-hrvatski rječnik (s R. Filipovićem i suradnicima, 1955−98), Hrvatsko-engleski rječnik privredne terminologije (1961) i Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja (1989).

Urbany, Marijan
Prevoditelj i leksikograf, stručnjak za pomorsko nazivlje na hrvatskome i engleskome jeziku.

Opći podatci
Ime
Marijan
Prezime
Urbany
Mjesto i datum rođenja
Graz (Austrija), 03. 04. 1915.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 09. 07. 1998.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje